Prof.Dr.
Yücel
ÖZTÜRK
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih

(264) 295 54 54

Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri / Sanatta Yeterlilik Çalışmaları :
1 Kerim İlker Bulunur, "Osmanlı Galatası (1453-1600)", Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, 2013
2 Mustafa Işık, "Osmanlı Hakimiyetinde Budin", Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih, 2013
3 MUSTAFA IŞIK, "XVI. Yüzyılda Osmanlı Hakimiyetinde Budin", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2012
Yönetilen Yüksel Lisans Tezleri :
1 ELİF KUŞ, "699 NUMARALI GENCE VİLAYETİ TAPU TAHRİR DEFTERİ H.100 (1593)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2003
2 MEHMET KÖROĞLU, "483 NO'LU TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE KİLİ KAZASI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2004
3 DİLEK BÜLBÜL, "805 NOLU TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE KAMANİÇE EYALETİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2004
4 VESİLE TANINMIŞ, "OSMANLI HAKİMİYETİNDE KARAİ CEMAATİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2004
5 SELÇUK URAL, "355 NUMARALI TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE PAKRAC LİVASI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2006
6 FATİH KIZILORMAN, "381 NUMARALI ŞERİYYE SİCİLİNE GÖRE (1885-1893) KANDIRA KAZASI ŞEYHLER (KAYNARCA) NAHİYESİNDE İÇTİMAİ,İKTİSADİ VE İDARİ HAYAT", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2006
7 ŞULİYE ALTUN, "400 NUMARALI TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE ŞİMONTORNYA LİVASI (TRANSKRİPSİYON VE DEĞRLENDİRME)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YENİÇAĞ TARİHİ, 2007
8 MUSTAFA IŞIK, "701 NOLU TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE AKKİRMAN SANCAĞI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2008
9 UFUK USER, "4823 NUMARALI TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE YENİCE-İ TARAKLI KAZASI(TRANSKRİPSİYON VE DEĞERLENDİRME)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2008
10 MELTEM OKAY, "HENDEK KAZASI TEMETTUAT DEFTERLERİ", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2008
11 DİLEK ÇELİK, "67 A 90 NOLU VE 1017-1022(1608–1613) TARİHLİ KIRIM HANLIĞI KADIASKER DEFTERİ (TAHLİL VE TRANSKRİPSİYON)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2011
12 ŞULİYE EKİNCİ, "400 NUMARALI TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE ŞİMANTORNYA SANCAĞI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2006
13 MELTEM OKAY, "BU ÖĞRENCİNİN TEZ ÖNERİ FORMU YOK", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2007
14 UFUK USER, "4823 NUMARALI 1260-61/1844-45 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE YENİCE-İ TARAKLI KAZASI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2007
15 MUSTAFA IŞIK, "701 NOLU TAPU TAHRİR DEFTERİNE GÖRE AKKİRMAN SANCAĞI", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2007
16 DİLEK ÇELİK, "67 A 90 Nolu ve 1017-1168 (1608-1755) Tarihli Kırım Hanlığı Kadıasker Defteri (Tahlil ve Transkripsiyon)", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2010
17 FIRAT YAŞA, "67 A 90 Numaralı (Dördüncü Cilt), 1061-1062 Tarihli Kadıasker Defteri’ne Göre Kırım’da Sosyal ve Ekonomik Hayat", SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TARİH, 2013